Nếu mà tôi chẳng gặp em – Hải Kỳ

0
Nếu mà tôi chẳng gặp em  –  Hải Kỳ

Tặng H.P.N.T.

Bên hồ chiều ấy Thủy Tiên

Tôi và cây với lặng yên ngút ngàn

Chóp thông xanh thắp nến vàng

Lấp lay ngọn lửa tôi sang trước rèm

Nếu mà tôi chẳng gặp em

Làm sao tôi biết chiều êm mặt hồ

Không gian lên núi, tôi chờ

Thời gian xuống nhẹ như tờ thư rơi

Ven hồ cây lẫn vào tôi

Tôi vào cỏ, cỏ vào trời xanh cao

Chìm trong thoáng đãng thông reo

Mới hay tôi vướng bao điều quẩn quanh

Thì đi nhặt lấy cho mình

Quả thông rơi cũng biết tìm đến nhau

Nào đâu chọn đất mỡ màu

Cứ gieo hạt xuống trên đầu đá khô

Và xanh chẳng chút nghi ngờ

Xanh không nói tự bấy giờ đến nay

Ven hồ tôi lẫn vào cây

Cây vào gió, gió ngập đầy thiên nhiên

Nếu mà tôi chẳng gặp em

Nếu mà tôi chẳng có thêm một chiều…

Thiên An, 4-1983


Xem thêm:  Hạt mưa trôi - Nguyễn Sơn Phương