Nếu hôm nào chàng trở lại – Maurice Maeterlinck

0
Nếu hôm nào chàng trở lại  –  Maurice Maeterlinck

Hôm nào chàng trở lại

Em nên nói những gì?

– Hãy nói chị đợi mãi

Cho tới phút ra đi…

Thế ngộ chàng hỏi lại

Không nhận được ra em?

– Em nói như em gái

Chàng đau khổ cũng nên…

Thế hỏi chị đi đâu

Câu nào, em nên nói?

– Em đưa trả nhẫn cưới

Đừng nói thêm nửa câu…

Thế hỏi sao hiu hắt

Phòng vắng, không bóng người?

– Em chỉ ngọn đèn tắt,

Cửa mở, then không cài…

Bấy giờ nếu chàng hỏi

Về cái giây phút cuối?

– Hãy nói chị mỉm cười

Để lệ chàng không rơi…

Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Pháp


Xem thêm:  Không còn gặp nữa ánh thiêng liêng - Nguyễn Thành Sáng