Mừng ngày thống nhất non sông – Tuyến Vũ

0
Mừng ngày thống nhất non sông – Tuyến Vũ

Tháng tư một chín bảy lăm
Là ngày thống nhất non sông vững bền
Dân ta quyết chí đi lên
Làm theo lời Bác xây nền ấm no
Dân ấm no có ta trong đó
Đã qua rồi năm tháng
Vui lên nào chị nào anh
Không còn cái cảnh ruột mềm chia ba
Không còn cảnh bom rơi đạn nổ
Bao dân lành máu chảy đầu rơi
Vùng lên ta quyết đổi đời
Bắt quân xâm lược phải rời xa ngay
Hòa bình thống nhất hôm nay
nhớ lại những ngày năm xưa
Bao máu xương quân dân đổ xuống
Để dựng xây lên đất nước này
Ăn quả nhớ người trồng cây
đất nước ngày ngày đi lên
Năm châu hội nhập vững bền
Việ Nam quyết giữ được nền


Xem thêm:  Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật