Một tấm lòng – Ngạo Thiên

0
Một tấm lòng – Ngạo Thiên

cần lắm một tấm lòng
Như dòng nước chảy khắp non sông
Tưới khắp cho sự sống
Cho cây đơm lá lúa đơm bông

Tấm lòng là gì em biết không?
Là gió là mưa là
yêu là lẽ sống
Là niềm em biết không.


Xem thêm:  Chùm Thơ Tình Buồn Và Tâm Trạng Về Những Hạt Mưa Yêu Thương