Mộ hoa – Phổ Đồng

0
Mộ hoa  –  Phổ Đồng

Chim bay mất dấu cuối đường

ảnh chìm mờ lạnh đầu đường nắng rơi

hoa nghiêng hạt nắng chơi vơi

ta về bóng ngã chiều rơi dưới thềm.

trăng lên đọng mấy giọt buồn

chảy tràn ký ức rơi tròn hư vô

chén trà hâm nóng hạt mơ

tàn trăng sương rụng bên bờ tâm rơi.

hạ huyền nửa mảnh trăng sơ

rớt từ cổ độ băng mờ tiếng thu

lòng không cánh gãy sa mù

dội trong kí ức ngồi ru phận mình.

à ơi một kiếp phù sinh

mời trăng cuối bãi tâm kinh đổ tràn

mốt mai giã biệt dưới ngàn

thây xin để lại bên đàn mộ hoa.


Xem thêm:  Chùm thơ xướng-họa rất hay ca ngợi Bác Hồ vĩ đại