Luận về tiền bạc – Hồng Dương

0
Luận về tiền bạc – Hồng Dương

Tiền với bạc cái gì không biết
Vật vô tri được viết rõ ràng
Có tiền phú quý giàu sang
Không tiền lắm kẻ cơ hàn điêu linh

chung tình ân nghĩa
Không bạc tiền nói xỉa nói lơ
Có tiền kẻ đợi người chờ
Không tiền bạn hữu không màng

Có tiền bạc họ hàng đầy đủ
Không bạc tiền cô bác
Có tiền thỏa chí ăn chơi
Không tiền cào bới tơi bời

Có tiền bạc chiều say sáng xỉn
Không bạc tiền bịn rịn chơi vơi
Có tiền lên xuống xe hơi
Không tiền nằm ngủ chao ơi đói lòng

Có tiền bạc gả chồng cưới vợ
Không bạc tiền mãi miết so le
Có tiền anh nói em nghe
Không tiền anh nói em chê anh nghèo

Không tiền bạc gieo neo
Có bạc tiền nổi trống hò reo
Có tiền ai dám không theo
Không tiền cam phận chèo ngheo một mình….


Xem thêm:  Top 100 stt tình yêu hạnh phúc đôi lứa hay nhất được chia sẻ trên facebook