Lẽ sống – Ngạo Thiên

0
Lẽ sống – Ngạo Thiên

Tnh duyn tan hpkhc c chi.
Ting su ting khcgii quyt g.
Chp nhn au thng ng on hn.
Mm ci ta sngch su bi.

Tin ti danh vngn ri i.
C mi tranh uanht hay nh.
Cuc i tham vng c v mt.
Tranh quyn ot limi sn si.

i ngi ngn ngin ri i.
Lun hi sinh tai phn b.
Giu ngho cng phi nh chp nhn.
Tin ca bc ngncng phi ly.

Cuc i l chnlm th phi.
Cao sang quyn quc lm g.
Sng sao vui kho i an lc.
An lnh hnh phchy khc ghi.


Xem thêm:  Dấu chân qua trảng cỏ - Thanh Thảo