Kết bạn làm quen

0
Kết bạn làm quen

Sng trong b ngc kim cng
Không bng sng gia tình thng bn bè
Vui thay tình BN ngha BÈ
Giúp nhau kin thc, chng h n o
Bn bè hi t ti ây
Sm hôm tho lun vui vy có ôi
Thi gian vn c th trôi
Nhng tình bn mãi p ni chn này
Nu mai tình ngha tràn y
Thành ôi tri k kt tình trm nm


Xem thêm:  Điện thoại với bạn cũ… - Đặng Vương Hưng