Huế ơi! – Thụy Du

0
Huế ơi! – Thụy Du

Dòng sông Hng lng l,
Trôi mãi mãi v âu?
Có bit lòng ta nh,
X Hu p u su.

C kính và mng m
Lòng vn mãi mong ch
Hôm nào quay tr li,
Thm Hu ca tình th…

Tràng Tin i ta nh,
ông Ba i ta ch,
Mt chiu trên bn mng
Lòng chng th th !

X Hu p bao nhiêu!
Chic nón l yêu kiu
Áo tím bun tha tht
i Hu ca tình yêu!

Hu i lòng ta nh,
Nh lm nhng hàng cây
Nhng n ài lng tm
Nh sao bui sum vy…

Bây gi ngi ng ngn,
Vit nhng câu th này
ây tm lòng trao gi,
Mong v Hu mt ngày…


Xem thêm:  Thầm lặng Huế thương - Nguyễn Đình Huân