Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu

0
Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, 
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu. 
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, 
Bạch vân thiên tải không du du. 
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ, 
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu. 
Nhật mộ hương quan hà xứ thị? 
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

Dịch nghĩa 

người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi, 
Nơi đây chỉ còn lại lầu Hoàng Hạc. 
Hạc vàng một khi bay đi đã không
Mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không. 
Mặt sông lúc trời tạnh, phản chiếu cây cối Hán Dương rõ mồn một, 
Cỏ thơm trên bãi Anh Vũ mơn mởn xanh tươi. 
Trời về chiều tối, tự hỏi quê nhà nơi đâu? 
Trên sông khói toả, sóng gợn, khiến người sinh buồn!


Xem thêm:  Thơ Tháng 8 – Chùm Thơ Tình Tháng Tám Hay, Lãng Mạn & Tâm Trạng