Hoa phượng – Lê Huy Hoà

0
Hoa phượng – Lê Huy Hoà

Hôm qua còn lấm tấm 
Chen lẫn màu lá xanh 
Sáng nay bừng lửa thẫm 
Rừng rực cháy trên cành. 

– "Bà ơi! Sao mà nhanh 
Phượng nở nghìn mắt lửa 
Cả dãy phố nhà mình 
Một trời hoa phượng đỏ 

Hay đêm qua không ngủ 
Chị gió quạt cho cây 
Hay mặt trời ủ lửa 
Cho hoa bừng hôm nay?"


Xem thêm:  Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tử