Con đường làng – Nguyễn Ngọc Ký

0
Con đường làng – Nguyễn Ngọc Ký

Con đường làng 
Vừa mới đắp 
Đã xanh ngắt 
Hàng phi lao 
Gió xôn xao 
Về đưa võng 
Chim vui sướng 
Đến chuyền cành 
Bướm từng đàn 
Bay rộn rã 

Con đường làng 
Vừa mới đắp 
Xe chở thóc 
Đã hò reo 
Nối đuôi nhau 
Cười khúc khích 

Con đường làng 
Vừa mới đắp 
Em đến lớp 
Mới tinh sương 
Trông thấy đường 
Sao đẹp thế!


Xem thêm:  Mẹ - Trần Quốc Minh