Hạnh phúc thầm mong – Nguyễn Quang Long

0
Hạnh phúc thầm mong – Nguyễn Quang Long

Chớ để lòng anh mãi lạnh lùng
Mong người sởi ấm mối tình chung
Vườn loan cảnh mộng như mây gió
Đượm nghĩa nồng duyên tựa bão bùng
Buổi sớm mong nàng ra ngó cửa
Đêm về đợi nhỏ tới nhòm khung
Chờ khi êm đềm trải
Hạnh phúc đến tận cùng.


Xem thêm:  Đường hạnh phúc - Mạc Phương