Hạnh phúc – Nguyễn Thị Hồng

0
Hạnh phúc – Nguyễn Thị Hồng

Anh nâng niu
hạnh phúc
như gìn giữ kho báu

Chị
như cây sau mưa
mềm xanh lại

Hai dòng sông
gần cuối chặng
mới hoà làm một

Họ yêu nhau bằng khát vọng cả đời
Cầu cho dòng sông anh chị
êm đềm
trăng soi.


Xem thêm:  Hạnh phúc là anh! - Trần Thị Thủy