Hà Nội và em – Lê Sáng

0
Hà Nội và em – Lê Sáng

! Về Hà Nội đi em
Anh cũng mong đợi một ngày anh
Ngắm mặt đêm ánh đèn rọi mãi
Sáng lung linh Liễu trải mành che.

Hà Nội âm thầm ru lạc tuổi đam mê
Không đứng lại bước chân về thấy chậm
Tiếng mời rao cô bán hàng thật ấm
Đọng lại trong anh sâu thẳm khó mờ.

Chút hương nồng thoang thoảng gió đung đưa
Se bởi Hạ mùa chưa tới
Hà Nội ơi! Ta vẫn còn mong đợi
Hẹn dịp sau ta sẽ !


Xem thêm:  Mưa Hà Nội - Nguyễn Trung Thu