Giếng đẹp xóm em – Nguyễn Viết Bình

0
Giếng đẹp xóm em – Nguyễn Viết Bình

Mẹ em gánh nước 
Giếng khơi mát lành 
Nấu cơm, cơm dẻo 
Luộc rau, rau xanh 

Gội đầu tóc mượt 
Rửa tay trắng hồng 
Một gàu nước mát 
Nghé ơi, thích không? 

Cúi nhìn giếng nước 
Em thấy mây bay 
Thấy trời rộng rộng 
Vườn xanh bóng cây 

Giếng đẹp xóm em 
Ai tới mà xem 
Đêm nhìn mặt nước 
Trăng vàng hiện lên

Từ khóa từ Google

  • bài học giếng đẹp xóm em
Xem thêm:  Đi tìm cách mạng - Nguyễn Đình Thi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *