Giếng đẹp xóm em – Nguyễn Viết Bình

0
Giếng đẹp xóm em – Nguyễn Viết Bình

Mẹ em gánh nước 
Giếng khơi mát lành 
Nấu cơm, cơm dẻo 
Luộc rau, rau xanh 

Gội đầu tóc mượt 
Rửa tay trắng hồng 
Một gàu nước mát 
Nghé ơi, thích không? 

Cúi nhìn giếng nước 
Em thấy mây bay 
Thấy trời rộng rộng 
Vườn xanh bóng cây 

Giếng đẹp xóm em 
Ai tới mà xem 
Đêm nhìn mặt nước 
Trăng vàng hiện lên


Xem thêm:  Thơ Tháng 5 – Tuyển Tập Những Áng Thơ Tình Buồn Tháng Năm Hay