Giấc ngủ mây vàng – Huy Tưởng

0
Giấc ngủ mây vàng  –  Huy Tưởng

Nằm nghe giấc ngủ mây vàng

Trôi qua ngày xế, vượt ngàn tử sinh

Thăm nhau trong cuộc vong tình

Ngậm ngùi chim hót như kinh triệu hồn

Trăng cầm lệ xuống càn khôn

Ngàn đêm máu chảy vỡ hồn hoa xưa


Xem thêm:  Chùa Hương - Hoàng Cầm