Gia đình sư phạm – Nguyễn Ngọc

0
Gia đình sư phạm – Nguyễn Ngọc

Trường Cao Đẳng học nghề sư phạm
Ra giáo viên thê thảm lương còm
Xét ra thì cũng chén cơm
Yêu nhiều tuổi lòm khòm môn văn
.
Bu Thịnh muốn có thằng cu đến (1)
Gia nhập liền nhà mến dang tay
Đón mừng kết nối đêm ngày
Nghĩa tình huynh đệ ô hay vững bền
.
Có Đoàn Ngọc một bên gắn bó (2)
Viết lời bình chẳng bỏ anh ba (N3)
Chị Dzung khích lệ mặn mà (3)
Ta cùng một gia kết tình
.
Dùng song thất lung linh nay tả
yêu thật quá là mừng
Ta cùng họ tộc tượng trưng
Thân nhau thắt chặt không ngừng từ đây…
.
Lời thơ sẽ tình nghĩa
Dẫu cách xa ngàn địa lý ngăn
Núi non ghềnh thác khô cằn
Tình chung liên hệ khó khăn cũng liền…
.
Nay song thất liên miên đã viết
Cùng một nhà tình thiệt kết giao
Sẻ chia cay đắng ngọt ngào
Thơ này chứng giám xiết bao là tình…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 22/05/2016


Xem thêm:  Vu Lan buồn - Chuyên Tạ