Gia đình sư phạm – Nguyễn Ngọc

0
Gia đình sư phạm – Nguyễn Ngọc

Trng Cao ng hc ngh s phm
Ra giáo viên thê thm lng còm
Xét ra thì cng chén cm
Yêu nhiu tui di lòm khòm môn vn
.
Bu Thnh mun có thng cu n (1)
Gia nhp lin nhà mn dang tay
ón mng kt ni êm ngày
Ngha tình huynh ô hay vng bn
.
Có oàn Ngc mt bên gn bó (2)
Vit li bình chng b anh ba (N3)
Ch Dzung khích l mn mà (3)
Ta cùng vui v mt gia kt tình
.
Dùng song tht lung linh nay t
Ni nim yêu tht quá là mng
Ta cùng h tc tng trng
Thân nhau tht cht không ngng t ây…
.
Li th s ong y tình ngha
Du cách xa ngàn a lý ngn
Núi non ghnh thác khô cn
Tình chung liên h khó khn cng lin…
.
Nay song tht liên miên ã vit
Cùng mt nhà tình thit kt giao
S chia cay ng ngt ngào
Th này chng giám xit bao là tình…

-N3- Nguyn Ngc René – Paris – 22/05/2016


Xem thêm:  Thơ gửi mẹ 3 - Hạo Vũ