Du ca mùa đông – Hoàng Quý

0
Du ca mùa đông  –  Hoàng Quý

Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng

Cửa bỏ ngỏ

Trái tim bỏ ngỏ

Ai hát khúc du ca mùa đông

Cô xót cả vòm trời cám dỗ

Ta dửng dưng không thèm ta nữa

Cây sấu chua bẻ lá cho người

Thương tóc tiếc một đời rũ gội

Buồn thơm thảo sấu chua ơi!

Rồi sông

Sông bèo bọt trôi

Rồi đồng

Tìm không bóng người

Rồi nghe

Đất chừng đã lạ

Xòe tay ướt khói sương trời…

1997


Xem thêm:  Công chúa Paris - Vũ Hoàng Chương