Đò chiều – Dương Danh Dũng

0
Đò chiều  –  Dương Danh Dũng

Đò ơi!

Ai gọi, đò ơi

Giữa mênh mông

nước lẫn trời mênh mông

Đôi mày cong

Khúc sông cong

Tóc mây chảy giữa lưng ong dập dìu

Một mình một chuyến đò chiều

Cớ chi em quặt mái chèo chao nghiêng?

Mây trôi lặn dưới đáy thuyền

Biết là mấy ngọn sóng mềm ngẩn ngơ

Muốn qua

Đành phải luỵ đò

Bao giờ cầu nối đôi bờ thì thôi

Dâu xanh chở nặng bãi bồi

Đừng trách bên lở, bên bồi… trách thân

Trời mênh mông

Nước mênh mông

Đò ơi! Neo lại giữa dòng

Đừng sang.


Xem thêm:  Chùm thơ hay viết về con sông quê hương