Đêm Hà Nội – Đào Thái Phương

0
Đêm Hà Nội – Đào Thái Phương

Hà Nội ơi giữa xa vắng.
Trong đêm dài vây giăng
Bóng hàng cây xõa tóc giữa trời đông.
Cơn mưa xuống cho hồn ta xao động.
Mơ về đâu nơi thương nhớ theo ta.
Mộng nơi đâu hay ở tận phương xa.
Chờ ta nhé giữa đất trời rộng lớn
Đừng đi xa cho nỗi nhớ dài hơn.
Để yêu dấu cho ta còn hoài niệm
Hay vô tình cho nỗi nhớ không tên.


Xem thêm:  Anh có về Hà Nội cùng em không - Hoàng Anh