Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử

0
Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử

Sao anh khng v chi thn V?
Nhn nng hng cau nng mi ln.
Vn ai mt qu xanh nh ngc
L trc che ngang mt ch in.

Gi theo li gi, my ng my,
Dng nc bun thiu, hoa bp lay…
Thuyn ai u bn sng Trng ,
C ch trng v kp ti nay?

M khch ng xa, khch ng xa
o em trng qu nhn khng ra…
y sng khi m nhn nh
Ai bit tnh ai c m ?


Xem thêm:  Màu thời gian - Đoàn Phú Tứ