Cuối năm – Hữu Thỉnh

0
Cuối năm  –  Hữu Thỉnh

Cuối năm rơm rạ nằm mơ ngủ

Tôi bước đi như có bao người

Chiều đông áo thắm ai vừa sắm

Sông nhớ người xa thưa thớt trôi

Đời khi chợt thấy năm trôi vụt

Cá quẫy lòng ao cũng giật mình

Cây không đủ trái đền ơn đất

Mượn của trời thêm một chút hanh

1992


Xem thêm:  Lời gọi cỏ may - Phan Bá Thụy Dương