Sự tích bưởi Năm roi – Chu Long

0
Sự tích bưởi Năm roi – Chu Long

SỰ TÍCH BƯỞI NĂM ROI

Tg Chu Long

 

Thà đau chịu đánh năm roi
Còn hơn

Chuyện xưa kể một mối tình
Có đôi trai xinh cùng làng.

Vào mùa sắc cúc
Đêm rằm dưới ánh vàng buông rơi
Vườn đêm buổi tối dưới trời
Tán gốc cây bưởi hai người chờ nhau.

Đêm hôm ấy đợi rất lâu
Càng trông càng thấy đen màu tối im
Nhìn về bốn phía lặng chìm
Lòng như tơ rối cồn cào.

Chuyện gì đến với em sao
Đầu quay cuồng trí tâm trào bất an
thanh động âm tràn
Giọng kêu vây bắt kẻ gian…chúng mày.

chưa biết dở hay
Bỗng đâu có tiếng…nó đây ông à
Miệng to giọng lớn họ la
Thằng này chính kẻ trộm hoa trong vườn.

Bố em khẩu xuất ngôn tuôn
Hỏi mày sao lại vào vườn nhà ông
Nói thật xôi hỏng bỏng không
Nói dối tìm sáo sổ lồng hay chăng?

Luống cuống sợ quá nói xằng
Buột mồm khai nhận là rằng trộm thôi
Bố nàng đỏ mặt tím môi
Nằm sấp ông đánh 5 roi cho chừa.

Cái tội trộm bưởi rõ chưa
Dạ thưa…dạ biết…dạ chừa…bác ơi
Đó là sự tích truyền đời
Cái tên trái bưởi 5 roi .


Xem thêm:  Đôi bờ nghiêng soi - Lê Tuấn