Con sóng – Hàn Quốc Vũ

0
Con sóng – Hàn Quốc Vũ

Tôi lùa con sóng bic
Xô git vào má em
Trôi mt màu son phn
Khóc thm khi sng êm

Tôi t n hôn u
Làn môi xinh mi ln
ôi mt bit di hn
Ghét nhau ri thng nhau

Dng nh nhiu du hi
Ngi ngùng là con gái
Va chm mt con trai
Thng thm sao bo nói?

TP. H Chí Minh

Nhc s Hoàng Châu ã ph thành nhc nm 2000.


Xem thêm:  Phan Thị Thanh Nhàn Cùng Những Trang Thơ Đặc Sắc Phần 1