Ghen… – Đặng Vương Hưng

0
Ghen… – Đặng Vương Hưng

Sao không chốt cửa cài then
Để cơn gió lạ vào ghen ?
Hình dung cuồng
Để cho ai phải lạc hồn trong đêm…

có đắp chăn thêm
Hay là bỏ cái ấm êm gọi mời?
Son hồng tô đỏ
Cười trong giấc mộng thì thôi còn gì!

Tàn đêm gió chẳng muốn đi
Quẩn quanh tìm mãi xuân thì biết không
Hờn ghen một kiếp
Như cơn gió lạ phập phồng đêm qua…


Xem thêm:  Trăng với ta - Dương Hoàng