Con đường xưa ta đi – Thái Thụy Vy

0
Con đường xưa ta đi – Thái Thụy Vy

Con ng ta vn do qua
Xin anh ng dt ngi ta cùng v
C cây hoa lá bên l
Làm nhân chng nhng li th nm xa.

ng quên nhng bui ón a
Ngày mà hai a mi va chm yêu
Nh không anh, nhng chiu
Trong tia mt y cha nhiu vn vng

Nu anh còn nh ngi thng
V qua li c thoáng hng yêu thm
Riêng em gm nhm l lm
Lá thu tan tác tím bm no xa.

Bài th này ã c nhc s Nguyên Bích ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Bài Nhã ca thứ nhất - Nhã Ca