Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

0
Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

Nh nc ba nm m mt khoa
Trng nam thi ln vi trng h
Li thi s t vai eo l
m o quan trng ming tht loa
Long cm rp tri quan s n
Vy l qut t mu m ra
Nhan ti t bc no ai
Ngonh c ma trng cnh nc nh!


Xem thêm:  Những cái chân - Vũ Quần Phương