Con chim lạ – Cẩm Vân

0
Con chim lạ – Cẩm Vân

Em nh con chim l,
C bay hoài, bay cao.
Dù xuân, ông, thu, h,
Dù nng rát, ma rào.

Anh nh cây c th,
Rp lá cành bao dung.
Che t em v trú,
S ngày ông lnh lùng.

Em nh con chim l,
Hát bên i mãi mê.
Mc t tri nghit ngã,
Mc tình ngi nhiêu khê.

Anh nh cây c th,
R bóng ch trm nm.
M ngày chim v ng,
Nhng chim hoài xa xm.

Em nh con chim l,
Mt i cha ngh ngi.
Mang trái tim bun bã,
Bay gia tri chi vi.

Anh thu chung vn i,
Chim v u cành anh.
Nhng chim âu có vi,
Chim hãy còn bay quanh.

Bài th này ã c nhc s Nguyn Khi Hoàn ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Tuyển tập vần thơ nhớ người yêu hay nhất, lắng đọng cảm xúc