Cơn bão mùng 8.3

0
Cơn bão mùng 8.3

àn ông tránh "bão" cho nhanh
Tháng ba ngày tám các anh nên chun
"Bão" v quét sch ví luôn
Tháng lng mt trng cn ngun ung bia
Tin âu chiêu ãi bn bè
Còn âu nhng bui chiu v lang thang
Tin âu i nhu nhà hàng
n xong ri hát có nàng ngi bên
"Bão" này n hn li lên
Mt nm vài trn mang tên tên "bão quà"!
àn ông nên tránh cho xa
Ko mà "bão" ti thì là trng tay.


Xem thêm:  Tấm Cám tân thời