Cơn bão mùng 8.3

0
Cơn bão mùng 8.3

Đàn ông tránh "bão" cho nhanh
Tháng ba ngày tám các anh nên chuồn
"Bão" về quét sạch ví luôn
Tháng lương mất trắng cạn nguồn uống bia
Tiền đâu chiêu đãi bạn bè
Còn đâu những buổi chiều về lang thang
Tiền đâu đi nhậu nhà hàng
Ăn xong rồi hát có nàng ngồi bên
"Bão" này đến hẹn lại lên
Một năm vài trận mang tên tên "bão quà"!
Đàn ông nên tránh cho xa
Kẻo mà "bão" tới thì là trắng tay.

Xem thêm:  Đàn ông uống rượu - Trần Thi Thủy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *