Cho một ngày sinh – Đoạn Thị Tảo

0
Cho một ngày sinh – Đoạn Thị Tảo

Thế là chị ơi
Rụng bông gạo đỏ
Ô hay trời không nín gió
Cho ngày chị sinh

Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Cho nét bốn mùa
Cho làm một câu hát cổ,
Để người lý lơi

với sợi tơ trời
Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc thành bài hát Chị tôi.


Xem thêm:  Nhà thơ Ý Nhi cùng tập thơ Người Đàn Bà Ngồi Đan hấp dẫn nhất phần đầu