Chiếc xe lu – Trần Nguyên Đào

0
Chiếc xe lu – Trần Nguyên Đào

Tớ là chiếc xe lu 
Người tớ to lu lù 
Con đường nào mới đắp 
Tớ san bằng tăm tắp 
Con đường nào rải nhựa 
Tớ là phẳng như lụa 
Trời nắng như lửa thiêu 
Tớ vẫn lăn đều đều 
Trời lạnh như ướp đá 
Tớ càng lăn vội vã 
Mau chóng xong đường này 
Cho các bạn trồng cây 
Xe cộ bon bon chạy 
Rộn rịp người qua lại 
Rồi tớ lại ra đi 
Cái bụng sôi ầm ì 
Ngửi thấy mùi đất mới 
Quãng đường xa đang đợi… 

Tớ là chiếc xe lu 
Đừng chê tớ lù đù.


Xem thêm:  Mùa cam - Phạm Tiến Duật