Màu thời gian – Đoàn Phú Tứ

0
Màu thời gian – Đoàn Phú Tứ

Sớm nay tiếng chim thanh 
Trong gió xanh 
Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình 

Ngàn xưa không lạnh nữa, Tần phi 
Ta lặng dâng nàng 
Trời mây phảng phất nhuốm  

Màu thời gian không xanh 
Màu thời gian tím ngát 
Hương thời gian không nồng 
Hương thời gian thanh thanh 

Tóc mây một món chiếc dao vàng 
Nghìn trùng  phụng quân vương 
Trăm năm tình cũ lìa không hận 
Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng 

Duyên trăm năm dứt đoạn 
Tình một thuở còn hương 
Hương thời gian thanh thanh 
Màu thời gian tím ngát


Xem thêm:  Tràng giang - Huy Cận