Chỉ nghe tịch mịch – Nguyễn Đức Sơn

0
Chỉ nghe tịch mịch  –  Nguyễn Đức Sơn

Nửa đêm soi bóng trăng tròn

Thấy đau trời đất rõ còn trong thai

Các em đều chẻ làm hai

Từ đâu một chỗ rách dài thiên thu

Hồn tôi, con thú cần cù

Nằm chơi trong cát bụi mù vuốt ve

Hỏi thăm, nước chảy xè xè

Chỉ nghe tịch mịch phủ đè rêu xanh


Xem thêm:  Tay trắng tay - Ngạo Thiên