Chân thường – Ngạo Thiên

0
Chân thường – Ngạo Thiên

Cuc i ai hiu cho ai
Th phi vinh nhc, ngy mai khc cho
Ph sinh mt kip hoa i
Ch nh gic mng, ai ngi hiu ta
Th thi chn l xa xa
Bung i tt c, chnh ta nh lng
i ngi tay trng tay trong
Hn thua cho lm, tay khng v ngun
Chng ai vui mi khng bun
Cuc i nh v, kch tung m thi
Khen ch gi thong trn mi
Tic g m ly, ri au thng
u su phin no l sng
ri tan bin, chn thng ni ta
Cuc i dm bc chn qua
Bc chn n o, lin hoa trong lng
N ci hi th sng trong
Nh nhng chn bc, thong dong cuc i.


Xem thêm:  Đêm chót năm - Nguyễn Văn Thái