Chân thường – Ngạo Thiên

0
Chân thường – Ngạo Thiên

cho ai
Thị phi vinh nhục, ngày mai khóc chào
Phù sinh một kiếp hoa đời
Chỉ như giấc mộng, ai người hiểu ta
Thế thời xưa xa
Buông đi tất cả, chính ta nhẹ lòng
Đời người tay trắng tay trong
Hơn thua cho lắm, tay không về nguồn
Chẳng ai vui mãi không buồn
Cuộc đời như vỡ, kịch tuồng mà thôi
Khen chê gió thoảng trên môi
Tiếc gì ôm lấy, để rồi
Âu sầu phiền não là sương
Để rồi tan biến, chân thường nơi ta
Cuộc đời dẫm bước chân qua
Bước chân nở đoá, liên hoa trong lòng
sáng trong
Nhẹ nhàng chân bước, cuộc đời.


Xem thêm:  Bài thơ Rong Chơi (Ngạo Nhiên) – Cuộc đời là những trải nghiệm