Cảnh Hương Sơn – Bà Huyện Thanh Quan

0
Cảnh Hương Sơn – Bà Huyện Thanh Quan

Đệ nhất nam thiên ấy cảnh này,
Thuyền nan đón khách mái chèo lay.
Hai bên quả núi lồng hương suối,
Bốn mặt hoa ngàn rủ bóng cây.
Cửa Phật lơ thơ tầng đá dãy,
Chùa tiên bát ngát khói hương bay.
“Nam vô” tiếng dậy thưa trần tục,
Non nước Bồng Lai mới thấy đây!

Xem thêm:  Nữ Si Anh Thơ ( Vương Kiều Ân) và những tập thơ nổi tiếng

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho