Cảnh Hương Sơn – Bà Huyện Thanh Quan

0
Cảnh Hương Sơn – Bà Huyện Thanh Quan

Đệ nhất nam thiên ấy cảnh này,
nan đón khách mái chèo lay.
Hai bên quả núi lồng hương suối,
Bốn mặt hoa ngàn rủ bóng cây.
Cửa Phật lơ thơ tầng đá dãy,
Chùa tiên bát ngát khói hương bay.
“Nam vô” tiếng dậy thưa trần tục,
Non nước Bồng Lai mới thấy đây!


Xem thêm:  Nỗi buồn quê hương - Xóm Đồng