Bụi thời gian – Mặc Tiêu Phong

0
Bụi thời gian – Mặc Tiêu Phong

S phai nhòa theo vt bi thi gian
Ngày s tt,êm s dài vô hn
Thân m tan nh bóng chiu chng vng
Cng gian trn khép li cánh mi ngoan.

Mt kip ngi là mt kip hn hoang
Tri dy sng, li hoang tàn cát bi
Hình hài kia ng vài nm ngn ngi
Li tr v tro bi gia trn ai

i mit mài nên "mõi cánh ngàn mai"
còn rong rui chui ngày dài lng l
i qua nhanh khi ta còn rt tr,
còn mt tri hé rng-chng thi gian….

S nht nhòa theo vt bi thi gian
i s ht,ngi s v vi t
thân là mn nên hn chu ca pht
b li i ting khóc bt tng cn…


Xem thêm:  Tình ca tháng năm - Hoàng Anh