Bão – Tế Hanh

0
Bão – Tế Hanh

Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta em
Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi

Và cơn bão lòng ta thổi mãi.

1957

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Thanh Tùng phổ nhạc thành bài hát Cơn bão nghiêng đêm.


Xem thêm:  Bài thơ Cần lắm một bờ vai – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân