Nắm tay nhau – Phan Đức Cung

0
Nắm tay nhau – Phan Đức Cung

Quê mình chảo lửa, túi mưa
Hạn khô, lũ quét vẫn chưa “đã” trời
Bão dông, lốc xoáy tơi bời
Áp thấp nhiệt đới ra khơi vẫn “hành”
Quê mình một thuở
Chiến trường ác liệt quyết dành đất đai
Phải đâu vì muốn ra oai
Là đất “phên, dậu” hai vai nặng đều
Biết căm thù, biết thương yêu.
Lưu danh vẫn tiếng “cục liều gàn ương”
Để cho kẻ nhớ
Dệt nên chí khí can trường vùng quê
Đã là người dân Hương Khê
Cùng chung hoàn cảnh, chẳng hề kêu ca
Lũ vào rồi lụt sẽ ra
Biết lo gìn giữ cửa nhà cho yên
Nôốc, bè có sẵn hai bên
Giằng neo , người lên bìa rừng
“Bốn tại chỗ” dân đã từng
Bao phen chưa mừng đã lo
Phải chăng xã lũ Hố hô!
Thiên tai giờ có ai ngờ được đâu?
Thôi thì ta nhau
khắc phục trước sau vẹn toàn.


Xem thêm:  Giữ trọn lời thề - Hồng Lĩnh