Bài thơ học trò anh chưa gửi – Mỹ Trinh

0
Bài thơ học trò anh chưa gửi – Mỹ Trinh

Bây giờ tháng mấy rồi anh?
Sao còn mơ mãi ấm lành tháng năm
Phải chăng lòng đợi về thăm
Cô em gái nhỏ duyên ngầm
Ve ru sầu buổi ban trưa
Còn vang tiềm thức tình xưa nén lòng
Bây giờ trời sắp sang Đông
Mà tim còn ép phượng hồng dáng thơ
Cùng anh một chút ngu ngơ
Níu ở lại mơ học trò
Nhớ người anh vẽ bài thơ
Hình như chưa gửi để giờ mộng phai
Đã qua mấy chục năm dài
Tiếc chưa cài tóc em!


Xem thêm:  Bài thơ Anh chẳng nhớ em đâu – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân