Tôi nhặt lại tôi – Nguyên Thoại

0
Tôi nhặt lại tôi – Nguyên Thoại

Tôi đi lên rừng

Tìm con sông chảy

Sông treo cổng trời

Cho nước buông lơi

Quanh tôi

Tình nghe như mặn

Cho nhau

Chia sớt phận người

Đời… bỗng lặng yên

Lòng… ngây như đá

Tình… đã vội quên

Phố… như

Này… chú nhỏ ơi

đi nhá

Trần truồng thôi

Mặc lấy ánh

Tôi đi xuống đời

Tìm em chân thật

từ đất

Ở cạnh sườn thôi

Một mai em mất

Tôi rớt tiếng cười

Một mai tôi mất

Tôi nhặt… lại tôi

 


Xem thêm:  Lá thư ngày trước - Vũ Hoàng Chương