Ai cũng có lúc yếu lòng như thế – Nguyễn Thanh Hà

0
Ai cũng có lúc yếu lòng như thế –  Nguyễn Thanh Hà

Em bit rng anh s chng yêu em
N hôn y ch là phút giây nông ni
Em di dt, em tr con, em yu ui
Anh bng hóa thành ngi ln bao dung

Em bit rng anh s chng nh em
Vì trái tim anh có tha ngi khác
Nhng bn tình ca bên em anh hát
S có mt ngi nào ó dim phúc sau em

Em bit rng ri anh s quên
Cái gì thoáng qua my ai còn gi li
Cho dù vi em ó s là mãi mãi
Anh bn lòng chi vi mt k qua ng

Ðng dn vt mình vì ã l nói yêu thng
Ai cng có nhng phút yu lòng nh th
Em chng trách âu vì tình yêu có th
Ðn trong nhau bng nhng phút di la.

(Bài th này ã c ph nhc thành ca khúc "Mt thi ã xa" do ca s Phng Thanh th hin)


Xem thêm:  Top 15 Bài thơ hay viết về ngày 27-7