Với xuân đồng bằng – Mường Mán

0
Với xuân đồng bằng  –  Mường Mán

Nhà ai quết bánh phồng khuya quá

Nhịp chày khoan nhặt thức cùng trăng

Môi em đỏ như là mận chín

Giấu chút duyên sau chéo khăn rằn

Tôi về sớm cứ e rằng muộn

Đường xưa xanh so đũa đôi hàng

Em nghịch ngợm giấu hương trong áo

Quyến ong bay qua ngõ sương tan

Tôi về nhặt chút quê mùa đánh mất

Sau đôi lần chót lỡ lìa sông

Giọt kim thuốn qua tim buôn buốt

Em ca chi điệu lý đất giồng

Tôi về nhặt chút bóng chiều bỏ sót

Thuở cánh cò chưa biết bão giông

Bỗng dưng nghe dế giun ca hát

Và hồn nhiên cỏ mọc quanh lòng

Nhà ai nấu bánh chưng khuya quá

Lửa bập bùng cho mắt long lanh

Tôi về nhặt chút hương mùa cũ

Xuân chín rồi cứ ngỡ xuân xanh!


Xem thêm:  Bài thơ Đừng giận trời cao – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân