Ừ, em hãy đi đi… – Nguyễn Nhật Ánh

0
Ừ, em hãy đi đi… – Nguyễn Nhật Ánh

, em hãy i i
Vi nim vui và ni hân hoan choáng ngp trong lòng
Em hãy tìm n bt k ni nào em thích
ng tìm n anh
ng tìm n anh làm gì
Du trong hnh phúc ca em
Anh chng c d phn
Thì anh cng chng n hà gì làm mt k ng ngoài
Tham d vào s phn ca em bng nhng li chúc tng
Hãy c ngh nh em tng ngh
Anh có là gì âu
Anh ch mong em hãy n vi anh
Khi nào em không còn bt k ni nào n
Khi nào ôi chân quen nhún nhy ca em
ã bt u tht thu
Di gánh nng ca kh au
By gi anh s bên em
Vi mt c mun nh nhoi
c chia st cùng em
Mt phn c cc

Ngun: Nguyn Nht Ánh, Mt bic, NXB Tr, 2004


Xem thêm:  Em là ai cô gái hay nàng tiên? – Hình ảnh nữ chiến sĩ kiên cường, bất khuất