Tù và – Lê Đạt

0
Tù và  –  Lê Đạt

Gió bồ kết

nắng lung liêng mày cúc

Má phập phồng

xa thao thức bỗng xanh

Ngò trắng ổ hoa vườn trứng cuốc

Tù và ngà ai ọ nghé đồng tranh

Chiều xểnh đàn

em chẳng gọi tên anh

Đấy vô tình

nên đây hoá vô danh


Xem thêm:  Mưa xuân - Nguyễn Đình Bầu