Trời sinh – Kim Giang

0
Trời sinh – Kim Giang

Tri sinh ra nhng àn ông
Th gian vô ngha nu không àn bà
Tri sinh ra nhng loài hoa
Không hng sc nu không loài bm ong.

Còn sinh ra nhng cn giông
ngi quý nét xanh trong cao vi.
Tri sinh ra mt cuc i
Cho c, cho mt, có ri li không.

Tri sinh ra v cho chng
Không Anh, em chc s không thành ngi.
Du ngàn cách tr y vi
Cho làm li vn gói i theo Anh.


Xem thêm:  Top 100+ cách nhắn tin quay lại với người yêu cũ cực ngọt và cực sến