Trời sinh – Kim Giang

0
Trời sinh – Kim Giang

Trời sinh ra những đàn ông
Thế gian vô nghĩa nếu không đàn bà
Trời sinh ra những loài hoa
Không hương sắc nếu không loài bướm ong.

Còn sinh ra những cơn giông
Để người quý nét xanh trong cao vời.
Trời sinh ra một
Cho được, cho mất, có rồi lại không.

Trời sinh ra vợ cho chồng
Không Anh, em chắc sẽ không thành người.
Dẫu ngàn cách trở đầy vơi
Cho làm lại vẫn gói đời theo Anh.


Xem thêm:  Tự hoạ chân dung - Lê Gái