Trở về – Nguyễn Miên Thượng

0
Trở về  –  Nguyễn Miên Thượng

Lạc loài cánh én chao nghiêng

Mùa xanh nguyên đán như huyền thoại xưa

Gác tay mơ giấc giao thừa

Góc trời viễn phố gió lùa sợi thương

Xa quê chạnh nỗi cố hương

Mẹ già một nắng hai sương mỏi mòn

Tuổi đời thấm lạnh hoàng hôn

Bếp hồng sẽ ấm ngày con trở về…


Xem thêm:  Không Đề – Bài Thơ Vì Nước Quên Mình Của Hồ Chí Minh