Trăng hạ tuần – Phùng Cung

0
Trăng hạ tuần  –  Phùng Cung

Trăng hạ tuần

Sà xuống đầu sông

Xem – vắng

Đôi bờ im ắng

Không thấy người

Sao có bóng người trôi

Mây gót bãi bệch – màu – cá chết.


Xem thêm:  Nỗi đau vùng lũ lụt - Nguyễn Sơn Phương