Trái tim tôi là một nấm mồ – Hoàng Cát

0
Trái tim tôi là một nấm mồ  –  Hoàng Cát

Trái tim tôi là một nấm mồ

Tôi chôn cất mẹ tôi bị bom nghiền nát

Tôi chôn cất em tôi không thấy xác

Trên chiến trường phía Nam.

Trái tim tôi là một nấm mồ

Tôi chôn Tiến – người Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Đi công tác rồi không về nữa

Suốt tháng tôi tìm, nhặt được dép cao su.

Trái tim tôi là một nấm mồ

Tôi chôn cất, ấp iu người em tình nghĩa

Linh ở Yên Thành, Nghệ Tĩnh

Tôi cụt chân, Linh cáng cứu tôi

Địch xả liên thanh, Linh nát người

Máy bay đổ quân – chặt Linh làm hai mảnh!

Tôi đã chôn biết bao bè bạn

Giữa tim tôi, giữa tuổi trẻ đời tôi

(Khải, Bí, Xin, Dành, Quyện, An…)

Không nhớ hết từng người

Vì cuộc sống vẫn còn phải sống.

Tôi giữ mãi những nấm mồ

Luôn được ấm

Giữa ngực tôi…

1/1988


Xem thêm:  Nước mắt đàn ông - Kim Ngân