Tình bạn – Trịnh Thu Hương

0
Tình bạn – Trịnh Thu Hương

Bạn hữu vui mừng đượm nghĩa chân
Nồng thơm kết trải nghĩa trong ngần
Luôn ngời đậm sắc từng câu đạo
Mãi sáng tươi màu những ý nhân
Sửa vận huynh trao gìn đẹp ngữ
Bình thơ tỷ chuốc thảo xinh vần
Miền Nam xứ Bắc đêm ngày đợi
tưng bừng nhộn tiếng ngân.


Xem thêm:  Tuyển chọn 999 bài thơ về hoa bỉ ngạn 7 chữ độc đáo sâu sắc