Tình bạn – Trịnh Thu Hương

0
Tình bạn – Trịnh Thu Hương

Bạn hữu vui mừng đượm nghĩa chân
Nồng thơm kết trải nghĩa trong ngần
Luôn ngời đậm sắc từng câu đạo
Mãi sáng tươi màu những ý nhân
Sửa vận huynh trao gìn đẹp ngữ
Bình thơ tỷ chuốc thảo xinh vần
Miền Nam xứ Bắc đêm ngày đợi
Gặp gỡ tưng bừng nhộn tiếng ngân.


Xem thêm:  Tình bạn hữu - Vũ Việt Hùng